Affärsjuridik 
- internationell avtals- och kontraktsrätt

Gör säkrare affärer med en utländsk part

Med bra kunskap i internationell affärsjuridik blir affärsarena betydligt större genom att man kan känna sig säkrare i affärsförhandlingarna även med utländska företag.

Kursen fokuserar på internationella avtals- och köprättsliga regler. Kursdeltagaren får således en god insikt i de regelverk som påverkar handeln mellan parter från olika länder. Kursens centrala delar utgörs av en genomgång av internationella köplagen (CISG) samt delar av Unidroit. Dessutom behandlar vi Incoterms samt frågor som rör lagval och skiljedom.

Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva en webbaserad tenta.

Förslag på kursinnehåll

●   Internationella köplagen (CISG)
●   Modellkontrakt
●   Unidroit
●   Incoterms
●   Tvistelösning med fokus på skiljedom
●   Lagval
●   Verkställande av utländsk dom
●   Avtalsingredienser (boilerplates, hardship/force majeure mm)
●   Orgalime eller annat aktuellt standardavtal

Målet med kursen

Målet är att personal som arbetar med import eller export ska bli skickligare i juridiken kring avtalsförhandlingar. Du får en bättre medvetenhet kring viktiga avtalsingredienser i internationella kontrakt.

Målgrupp 

Personal som jobbar med internationella kontrakt. Exempelvis exportsäljare, inköpare, projektledare eller tekniker.

Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus. Kursdeltagaren bör ha läst kursen Affärsjuridik - svensk avtals- och kontraktsrätt eller ha motsvarande kunskaper.

På plats eller på internet - ni bestämmer 

Den här kursen kan vi leverera som en platskurs, som en nätbaserad kurs (e-learning) eller en kombination av dessa (blended).

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB