Affärsjuridik 
- internationell avtals- och kontraktsrätt

Gör säkrare affärer med en utländsk part

Med bra kunskap i internationell affärsjuridik blir din affärsarena betydligt större genom att du kan känna dig säkrare i affärsförhandlingarna även med utländska företag.

Kursen fokuserar på internationella avtals- och köprättsliga regler. Du får således en god insikt i det regelverk som påverkar handeln mellan parter från olika länder. Kursens centrala delar utgörs av en genomgång av internationella köplagen (CISG) samt delar av Unidroit. Dessutom behandlar vi frågor som rör lagval och skiljedom.

Du har möjlighet att via kursportalen ställa frågor och få stöd genom hela kursen. Ett antal inlämningsuppgifter ingår och kursen avslutas med en webbaserad tenta. I kursen ingår ett fylligt föreläsningsmaterial och litteratur.

Kursinnehåll

●   Internationella köplagen (CISG)
●   Modellkontrakt
●   Unidroit
●   Incoterms
●   Tvistelösning med fokus på skiljedom
●   Lagval
●   Verkställande av utländsk dom
●   Avtalsingredienser (boilerplates, hardship/force majeure mm)

Målet med kursen

Målet är att personal som arbetar med import eller export ska bli skickligare i juridiken kring avtalsförhandlingar. Du får en bättre medvetenhet kring viktiga avtalsingredienser i internationella kontrakt.

Målgrupp 

Personal som jobbar med internationella kontrakt. Exempelvis exportsäljare, inköpare, projektledare eller tekniker.

Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus. Kursdeltagaren bör ha läst kursen Affärsjuridik - svensk avtals- och kontraktsrätt eller ha motsvarande kunskaper.

Pris nätbaserad kurs

Pris: 9600 kr + moms (inklusive kursmaterial och litteratur)
Kursstart: När det passar dig

För mer information och anmälan, kontakta oss här

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB