Affärsjuridik 
- svensk avtals- och kontraktsrätt

Gör säkrare affärer

Med bra kunskap i svensk affärsjuridik kan ni minimera risker vid avtalsförhandlingar och göra bättre affärer.

Kursen fokuserar på den svenska köp-, avtals- och kontraktsrätten (standardavtal). Kursdeltagarna får med andra ord en grundlig genomgång av juridiken kring köp och försäljning av varor och tjänster.

Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva en webbaserad tenta.

Förslag på kursinnehåll

●  Hur ingås avtal?
●  Vem kan ingå avtal?
●  Vad kan göra att ett avtal blir ogiltigt?
●   Vilken betydelse kan standardavtal ha för tillämpningen och tolkningen av avtalet?
●   När går risken för varan över på köparen?
●   Köplagen - bl a dröjsmål, fel och reklamation
●   NL/NLM/ALOS - eller annat för kursdeltagaren relevant standardavtal
●   Fokus på tjänster - bl a transporttjänster och entreprenad

Målet med kursen

Målet är att du ska bli en professionellare affärspart. Genom att känna dig säkrare på regelverket kring inhemska affärer kan du gå in i affärsförhandlingar med ökat självförtroende samt minska risken för otydligheter i avtal som kan leda till tvister.

Målgrupp 

Personal som på något sätt är inbladad i affärsprocesser och vill utveckla sig i sin profession genom fördjupade kunskaper i affärsjuridik. Exempelvis personer som arbetar som säljare, inköpare, projektledare eller tekniker, eller andra som kommer i kontakt med avtal.

Kursen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus.

På plats eller på internet - ni bestämmer 

Den här kursen kan vi leverera som en platskurs, som en nätbaserad kurs (e-learning) eller en kombination av dessa (blended).

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB