Åsa Skoglund

Åsa har mer än 20 års erfarenhet av juridisk utbildning. Sin erfarenhet har hon bl. a. fått genom att ha undervisat inom näringslivet och vid olika universitet och högskolor. Sommaren 2014 var Åsa i Paris vid ICC och fördjupade sig i internationell affärsrätt.

Åsa har ett förflutet som bolagsjurist på ett större fastighetsbolag. Utöver många uppdrag mot privata företag är Åsa också knuten som gästlärare till Linköpings universitet och Uppsala universitet.

Åsa är även VD vid ESBS AB och sitter med i ledningsgrupperna för yrkeshögskoleutbildningarna Byggledare/ Geodetisk mätningstekniker, Drifttekniker och Entreprenadingenjör.

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB