Entreprenadjuridik 

- introduktion och fördjupning

Skriv bättre entreprenadavtal

Kursen ger en tydlig orientering av regelverket kring entreprenader. Entreprenader följer som regel standardavtalen AB eller ABT vilka är kursens fokus. Med kunskap om beställarens respektive entreprenörens skyldigheter och rättigheter kan man minimera risken för fel och tvister, vilket sparar både tid och pengar.

Förslag på kursinnehåll

●  Vad karaktäriserar entreprenadavtalet?
●  Upphandlings- och entreprenadformer
●  Genomgång av AB04, ABT06, ABK09
●   AB-U 07, ABT-U 07
●   Avtalskedjor
●   Grundläggande köprätt - köp av varor och ABM 07

Målet med kursen

Målet är att kursdeltagaren ska få en god förståelse för entreprenadavtal oavsett om man agerar som beställare eller entreprenör.

Målgrupp 

För personal som kommer i kontakt med entreprenader. Exempelvis de som arbetar i en roll som beställare, entreprenör, projektledare eller tekniker.

Kursen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus.

På plats eller på internet - ni bestämmer 

Den här kursen kan vi leverera som en platskurs, som en nätbaserad kurs (e-learning) eller en kombination av dessa (blended).

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB