Entreprenadjuridik 
- introduktion och fördjupning

Skriv bättre entreprenadavtal

Entreprenader följer som regel standardavtalen AB eller ABT vilka är kursens fokus. Med kunskap om beställarens respektive entreprenörens skyldigheter och rättigheter kan du minimera risken för fel och tvister, vilket sparar både tid och pengar. 

Du har möjlighet att via kursportalen ställa frågor och få stöd genom hela kursen. Ett antal inlämningsuppgifter ingår och kursen avslutas med en webbaserad tenta. I kursen ingår ett fylligt föreläsningsmaterial och litteratur.

Kursinnehåll

●  Vad karaktäriserar entreprenadavtalet?
●  Upphandlings- och entreprenadformer
●  Genomgång av AB04 och ABT06.
●  AB-U 07, ABT-U 07
●  Avtalskedjor
●  Grundläggande avtals- och standardavtalsrätt
●  Grundläggande köprätt - köp av varor och ABM07

Målet med kursen

Målet är att kursdeltagaren ska få en god förståelse för entreprenadavtal oavsett om man agerar som beställare eller entreprenör.

Målgrupp 

För alla som kommer i kontakt med entreprenader. Exempelvis du som arbetar i en roll som beställare, entreprenör, projektledare eller tekniker.

Kursen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus.

Pris nätbaserad kurs

Pris: 10 600 kr + moms (inklusive kurspärm med föreläsningsanteckningar,rättsfall, kontraktsmallar, AB04, ABT06)
Kursstart: När det passar dig

För mer information och anmälan, kontakta oss här

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB