Företagsanpassade kurser

Urval av kurser som vi kan leverera:

●   Affärsjuridik - svensk avtals- och kontraktsrätt
●   Affärsjuridik - internationell avtals- och kontraktsrätt
●   Entreprenadjuridik - introduktion och fördjupning
●   Incoterms 2010 - med köprättsligt fokus
●   Internationella köplagen (CISG)
●   NL 09

Ni bestämmer innehåll och plats

Ni beskriver era tankar om innehåll så presenterar vi ett förslag på upplägg. Utbildningen hålls på den plats som passar er bäst. Platsen kan också vara vår lärplattform på internet (e-learning), alla kan då läsa i sin takt och oberoende av plats.

Genomförande 

Målsättningen med våra kurser är att ge kursdeltagarna en så bra koppling mellan teori och verklighet som möjligt. Föreläsningarna varvas därför med bland annat case och diskussioner. Bra kursdokumentation är en självklarhet för oss. Kursmaterialet innehåller alltid föreläsningsanteckningar, länklistor och case.

Kursledare 

Vårt kännetecken är kursledare med mycket god pedagogisk förmåga och gedigen kunskap inom sitt ämnesområde. De har också undervisat i många år och har praktisk yrkeserfarenhet.

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB