Incoterms 2010 
- med köprättsligt fokus

Med kunskap om tolkningsregler av nationella och internationella handelstermer i ett köpeavtal får man bättre insikt om parternas respektive skyldigheter.

Leveransklausulen är en av de viktigaste komponenterna i köpeavtalet då den styr ansvaret/risken för godset under transporten.

Kursens fokus är på ICC:s tolkningsregler av de olika leveransvillkoren. För att lättare förstå Incoterms regelverk innehåller kursen en kortare genomgång av köplagens regler om dröjsmål, fel och reklamation.

Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva en webbaserad tenta.

Förslag på kursinnehåll

●   Skillnad mellan villkoren
●   Vilket villkor är lämpligast för säljaren respektive köparen
●   Riskövergång
●   Leveranspunkt
●   Förpackning
●   Leveranstid och försening
●   Dokument
●   Transport
●   Försäkring

Målet med kursen

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska få en förståelse för de olika leveransvilkoren i Incoterms. På så sätt kan man bli säkrare på valet av leveransvillkor.

Målgrupp 

Personal som kommer i kontakt med leveransklausuler. Exempelvis transportledare, inköpare och säljare med fokus på import respektive export samt logistiker. Även projektledare, tekniker eller annan personal som arbetar med internationella avtal.

Kursen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus.

På plats eller på internet - ni bestämmer 

Den här kursen kan vi leverera som en platskurs, som en nätbaserad kurs (e-learning) eller en kombination av dessa (blended).

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB