Incoterms 2010 
- med köprättsligt fokus

Leveransklausulen - navet i köpeavtalet

Leveransklausulen är en av de viktigaste komponenterna i köpeavtalet då den styr ansvaret/risken för godset under transporten. Fokus är därför på ICC:s tolkningsregler av de olika leveransvillkoren. För att lättare förstå Incoterms regelverk innehåller kursen en kortare genomgång av svenska och internationella köplagens regler om dröjsmål, fel och reklamation samt hur avtal ingås.

Du har möjlighet att via kursportalen ställa frågor och få stöd genom hela kursen. Ett antal inlämningsuppgifter ingår och kursen avslutas med en webbaserad tenta. I kursen ingår ett fylligt föreläsningsmaterial och litteratur.

Kursinnehåll

●   Skillnad mellan leveransklausulerna
●   Vilket villkor är lämpligast för säljaren respektive köparen
●   Riskövergång
●   Leveranspunkt
●   Förpackning
●   Leveranstid och försening
●   Dokument
●   Transport
●   Försäkring
●   Hänvisning i avtalet till Incoterms

Målet med kursen

Målet med kursen är att du ska få en förståelse för de olika leveransvilkoren i Incoterms. På så sätt kan du bli säkrare på valet av leveransvillkor som passar för dina avtal.

Målgrupp 

Personal som kommer i kontakt med leveransklausuler. Exempelvis transportledare, inköpare och säljare med fokus på import respektive export samt logistiker. Även projektledare, tekniker eller annan personal som arbetar med internationella avtal.

Kursen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus.

Pris nätbaserad kurs

Pris: 6 900 kr + moms (inklusive ICCs bok)
Kursstart: När det passar dig

För mer information och anmälan, kontakta oss här

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB