NL 09 och ORGALIME S2012

Gör säkrare affärer vid försäljning eller inköp

Med bra kunskap i de för teknikindustrin vanligaste leveransbestämmelserna NL09 respektive ORGALIME S2012 kan ni minimera risker vid avtalsförhandlingar och göra bättre affärer.

Kursen fokuserar på NL 09 som används för produktleveranser inom och mellan de nordiska länderna. ORGALIME är utarbetade för den europeiska marknaden men används även vid internationella affärer utanför Europa. Kursdeltagarna får en grundlig genomgång av villkoren i NL 09 och ORGALIME.

Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva en webbaserad tenta.

Förslag på kursinnehåll

●   Vilka delar av offerten/prislistan/marknadsmaterial blir en del av avtalet?
●   Tillämplig lag och när och hur fyller köplagen/internationella köplagen "CISG" ut avtalet?
●   När går risken för varan över på köparen?
●   Vad gäller vid dröjsmål, fel och reklamation?
●   Tvistelösning - skillnaden mellan domstol och skiljeförfarande
●   Produktansvar
●   Force majeure

Målet med kursen

Målet är att du ska bli en professionellare affärspart. Genom att känna dig säkrare på regelverket kring NL/ORGALIME kan du gå in i affärsförhandlingar med ökat självförtroende samt minska risken för otydligheter i avtal som kan leda till tvister.

Målgrupp 

Personal som på något sätt är inbladad i affärsprocesser och vill utveckla sig i sin profession genom fördjupade kunskaper i affärsjuridik med fokus på NL/ORGALIME. Exempelvis personer som arbetar som säljare, inköpare, projektledare eller tekniker, eller andra som kommer i kontakt med dessa avtal.

Kursen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Kursen är på högskolenivå med praktiskt fokus.

Välkommen att kontakta oss!
Pilea AB, Brukaregatan 8, 583 36 Linköping
Telefon: 013-21 10 64, info@pilea.se

Copyright © 2018 PILEA AB